• Thứ hai - Chủ nhật 8.00 - 18.00
  • 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội
  • 093 471 6666

Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Giá bán 2479000000 đ
Tăng tốc
7,4s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
243 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 1479000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
7,3s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
235 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 6539000000 đ
Tăng tốc
4,8s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Giá xe 3939000000 đ
Tăng tốc
6,1s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Giá bán 2039000000 đ
Tăng tốc
6,5s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
235 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 1879000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
7,3s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
222 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 2679000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
6,2s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Giá 2099000000 đ
Tăng tốc
5,9s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 1889000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
5,9s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm