• Thứ hai - Chủ nhật 8.00 - 18.00
  • 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội
  • 093 471 6666

Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Buy For 1679000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
6,6s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 2699000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
5,9s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 6899000000 đ
Tăng tốc
6,1s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
250 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 2899000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
6,5s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
236 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 1849000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
10,8s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
210 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 2569000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
9,4s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
210 (km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 2569000000 đ
Động cơ
I4
Tăng tốc
10.8s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa
195 (km/h)
Loại nhiên liệu
Dầu Diesel
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 3249000000 đ
Tăng tốc
250 (km/h)
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm
Buy For 4199000000 đ
Tăng tốc
250 (km/h)
Vận tốc tối đa
6.1 giây (0 – 100 km/h)
Loại nhiên liệu
Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn
Dòng xe
Mercedes-Benz
Xem thêm